Er zijn in het leven dingen die niet op te lossen vallen en die we moeten accepteren zoals ze zijn. Als het gaat over zaken die je storen aan andere mensen, is dit vaak erg moeilijk. Want een andere persoon kan alleen veranderen als hij dat zelf wil en daar heb jij geen controle over. Het is belangrijk je daarvan bewust te zijn: wanneer bijvoorbeeld je partner niet is wie jij zou willen, moet je ofwel bij hem weggaan ofwel accepteren dat hij is wie hij is. Een persoon veranderen lukt niet. Hoe meer je dat gaat proberen, hoe frustrerender jullie je gaan voelen.

Soms is het dus in het belang van jullie relatie nodig om je bij de dingen neer te leggen. Om niet meer telkens te foeteren over zijn onderbroek die rondslingert. Uiteindelijk doe je dit vooral jezelf aan en maak je jezelf het leven moeilijker. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de relatie die je met je partner hebt! Vaak merk ik dat veel mensen zich ook ergeren aan het gedrag van hun ouders. Want daar waar je nog zelf kiest voor de partner en de vrienden die je hebt, heb je geen keuze als het gaat over je ouders. Ze zijn wie ze zijn, hoe moeilijk dat ook is. Zeker wanneer mensen er meer jaren op de teller bij krijgen en zelf ouder worden, merk ik dat ze zich kunnen opwinden in het gedrag van hun eigen ouder. Vaak gaat dit met veel frustraties gepaard. Terwijl het geen nederlaag of schande is als je je neerlegt bij dingen die je storen. In een relatie, of het nu met je partner of je ouders is, gaat het sowieso niet om winnen, maar zelfs al zou dat toch het geval zijn, dan is aanvaarding zeker geen verlies. Integendeel: je zal zelf minder ergernis ervaren, de andere partij zal minder druk voelen en daardoor zal de sfeer in jullie relatie verbeteren.

Ik begrijp dat het niet gemakkelijk is om je goede humeur te bewaren als je weer maar eens struikelt over een onderbroek, maar probeer voor jezelf altijd de afweging te maken: wat kost je het meeste energie. Die slip even in de wasmand gooien of je partner zijn levieten lezen en sakkerend naar het werk vertrekken? Inderdaad. Hetzelfde geldt voor je ouders: als ze altijd al erg materialistisch waren, zal dat niet snel veranderen. Dat kan moeilijk zijn als het botst met je eigen normen en waarden. Zeker mensen van enige leeftijd breng je niet zomaar van oude overtuigingen of gewoonten af. Ga voor jezelf dus na in welke tekortkomingen of irritaties je jouw energie wil steken. Vermoedelijk zijn het er maar een paar die echt de discussie waard zijn en zijn er veel meer positieve punten die nu misschien van jou te weinig aandacht krijgen.

Door Kaat Bollen

Uit Nina 350, 28 februari 2015

SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published.