Hoe seksueel bevrijd we ook zeggen te zijn, er blijven taboes bestaan. Kleine dagdagelijkse feitjes waarvan we beweren dat we er geen probleem mee hebben, maar waar toch niet over gepraat wordt. Denk maar aan masturbatie bij vrouwen, weinig seksuele appetijt als man of nog maagd zijn op latere leeftijd.

De schrik voor sociale veroordeling en de gevoelens van schaamte zijn de voornaamste redenen om de lippen stijf op elkaar te houden. Logisch dat die twee redenen het meest naar voor komen, want het is net die (onuitgesproken) veroordeling die ervoor zorgt dat men zich gaat schamen. We willen immers allemaal zo graag bij de groep horen. Als we het gevoel hebben dat we een uitzondering zijn, zwijgen we. Wat uiteraard gevolgen heeft op het beeld dat we krijgen: veel vrouwen masturberen wel, maar praten er niet over waardoor het aantal vrouwen dat met zichzelf speelt onderschat wordt en we ons zo toch weer een uitzondering gaan voelen. Zo zijn er ook veel mannen die na een werkdag wel eens geen zin hebben, maar daar wordt onder maten met geen woord over gerept op café.

En net hetzelfde geldt voor dat maagd zijn op latere leeftijd: je hoort immers vooral de mensen die wel al seks hebben gehad. Ongeveer de helft van de jongeren heeft op 17 à 18-jarige leeftijd seks gehad. Dat geeft aan dat er ook veel jongeren zijn die het op die leeftijd nog niet gedaan hebben. En ook bij de twintigers vinden we nog genoeg mensen terug die onbeschreven zijn. Hoe langer het maagd zijn duurt, hoe meer deze mensen zich dit gaan aantrekken. Ze voelen zich met de dag abnormaler worden en lijden hier vaak onder. Vaak staan veel twijfels hen hierbij in de weg: wat zou een partner van hen vinden als hij of zij hoort dat zijn of haar nieuw lief nog maagd is? Amoureuze contacten komen door deze gedachten al snel onder druk te staan. Ik merk dat er zelfs mensen zijn die zich voor deze reden terugtrekken uit het datinggebeuren.

Natuurlijk kan je ook anders omgaan met je maagd zijn: menig man die ik zie, heeft zijn maagdelijkheid verloren bij een meisje van lichte zeden. Meestal draaide dat op een illusie uit, want het ging snel, er werd niet of weinig naar iets toegewerkt en voor ze het goed en wel beseften, was het alweer afgelopen. De mannen bleven vaak even onbeholpen naar vrouwen toe, ook al waren ze dan puur technisch gezien geen maagd meer.

Het is jammer dat die sociale druk zoveel effect op jongeren kan hebben. Alsof ze het niet al moeilijk genoeg hebben met hun seksualiteit. Bovendien blijft die seksuele druk ook in hun volwassen leven aanwezig. Het meest stereotiepe voorbeeld is uiteraard die twee keer per week dat men schijnbaar gemiddeld vrijt. Niets is minder waar, zo blijkt uit onderzoek, maar toch voelen veel mensen zich abnormaal als ze deze cijfers niet halen.

Je kan je best zo weinig mogelijk aantrekken van deze sociale verwachtingen. Uiteindelijk lig je maar met twee personen in bed: met jezelf en met je partner. Door jullie twijfels en onzekerheden met elkaar te bespreken, kunnen jullie samen op zoek gaan naar een seksleven dat perfect bij jullie past. En wat de rest van de wereld daarover denkt, kan jullie dan worst wezen.

Door Kaat Bollen

Uit Nina 347, 7 februari 2015

SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published.